สิ่งที่ต้องจำเมื่อแปลเว็บไซต์โดยใช้ปลั๊กอิน

สิ่งหนึ่งที่คุณควรคำนึงถึงเมื่อแปลเว็บไซต์คือแปลเมตาแท็ก มันสำคัญที่ปลั๊กอินของคุณรองรับ: ประโยคนี้ฉันเปลี่ยน ...