ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਵਰਡਪਰੈਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ?

ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਸਾਧਨ - ਇੱਕ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਐਸਈਓ ਸਮੱਗਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਵਰਡਪਰੈਸ' ਤੇ ਇਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ. ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੋ ਐਸਈਓ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੈਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਲੱਗਇਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਵਰਤੇ ਜਾਣ. ਵਰਡਪਰੈਸ 'ਤੇ ਇਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ.

ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਵਾਦਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ.

ਕੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਨੁਵਾਦਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ. ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ.

 

ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਸੰਭਵ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੇਖੋ.

ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੇਗਾ. ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸਟ ਤਿਆਰ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

The trick is that if the text is well translated from English into your native language, it will be well translated into other languages too. ? ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੋ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੂਗਲ ਲਈ ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲਬੋਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੂਗਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਕ ਕੈਨੋਨੀਕਲ ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੂਗਲ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਇਕੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ .co.uk ਅਤੇ .com.au ਨੂੰ ਅਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸਮਗਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ google.co.uk ਅਤੇ ਦੂਜਾ google.com.au ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੋਮੇਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵੈਬਮਾਸਟਰ ਟੂਲਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ .com ਡੋਮੇਨ, ਸਬਡੋਮੇਨ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ.

 

ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਵਰਡਪਰੈਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਥੀਮ:

Disclosure: Some of the links in this post/video are “affiliate links” – what this means is that if you click on the link and choose to make a purchase, I will receive an affiliate commission. However, I promote only products I personally use or know they are very good.

ਡੀਆਈਵੀਆਈ ਥੀਮ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਡਿਵੀ ਥੀਮ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿutorialਟੋਰਿਅਲਸ

ਅਸਟਰਾ ਥੀਮ

ਐਸਟ੍ਰਾ ਥੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿutorialਟੋਰਿਅਲਸ

ਐਸਟਰਾ ਥੀਮ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਟਰ ਪੇਜ ਬਿਲਡਰ

ਐਲੀਮੈਂਟਟਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿutorialਟੋਰਿਅਲਸ

ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਵਰਡਪਰੈਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਪਲੱਗਇਨ:

ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਲੱਗਇਨ

ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿutorialਟੋਰਿਅਲ ਅਤੇ ਟੂਲ

ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਲੱਗਇਨ

ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿ Tਟੋਰਿਯਲ ਅਤੇ ਟੂਲ

ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਮਗਰੀ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪਲੱਗਇਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ:

ਸਪਿਨਰਾਈਟਰ ਜਾਂ ਵਰਡਅਈ

ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼
(ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ)

ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਵਰਡਪਰੈਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਈ ਐਸਈਓ ਸੌਫਟਵੇਅਰ:

ਐਸਈਓ ਪਾਵਰਸੂਈਟ - ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਟੂਲ

ਐਸਈਓ ਪਾਵਰਸੂਟ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿutorialਟੋਰਿਅਲਸ

ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ-ਦਰ ਪੜ੍ਹੋ.